เนื้อหาในส่วนนี้ได้รวบรวมข้อมูลแหล่งช็อปปิ้งเครื่องประดับ อัญมณี และหินมีค่าที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด